Plean Forbartha na Leabharlainne | Library Development Plan 2024-2028

Is cuid dhinimiciúil agus lárnach de phobal na hIarmhí Leabharlanna na hIarmhí. A bhuí le tréimhse leanúnach forbartha agus infheistíochta, tá roinnt leabharlann ar ardchaighdeán againn a fhreastalaíonn ar riachtanais agus ar ionchais an phobail úsáideoirí. Is croílár í an tSeirbhís Leabharlainne d’fhorbairt oideachasúil, cultúrtha agus pobail an Chontae, ag oiriúnú go leanúnach lena chinntiú go mbaineann sí le húsáideoirí. Is sprioc leathan dhúshlánach é seo do gach leabharlann poiblí. Tá tiomantas leanúnach chun rochtain a fheabhsú agus a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais agus ar ionchais na n-úsáideoirí fós ag croílár na pleanála ar fad do Leabharlanna na hIarmhí.
Forbraíodh an plean seo tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar ár seirbhísí agus mar fhreagra ar chomhairliúchán poiblí. Is é an toradh atá air ná plean a chuireann an pobal i gcroílár na seirbhíse le béim ar chultúr, cruthaitheacht agus comhoibriú.

Westmeath Libraries is a dynamic and central part of the community in Westmeath. Thanks to a sustained period of development and investment, we have a number of high-quality libraries that meet the needs and expectations of the community of users. The Library Service is a focal point for the educational, cultural and community development of the County, continually adapting to ensure its relevance to users. This is a broad and challenging goal for all public libraries. An ongoing commitment to enhancing access and ensuring that the needs and expectations of users are met, remains at the heart of all planning for Westmeath Libraries.
This plan was developed following a review of our services and in response to public consultation. The result is a plan which puts community at the heart of the service with a focus on culture, creativity and collaboration.

This article was published on: 2nd April, 2024
Filed under: Library News, Publications
Tags:

crossmenu